Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat betekent niet alleen onderlinge sportiviteit en respect, maar ook het zorgen voor een veilige schaak­vereniging, waar het prettig is om aanwezig te zijn en iedereen zich thuis, gewaardeerd en geborgen voelt. Wij sluiten hiermee aan bij het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en het NOC*NSF.

Gedragsregels
Het is belangrijk dat wij gedrags­regels hebben. Dan weten we allen binnen de vereniging wat we van elkaar mogen verwachten en wat we niet gewenst vinden. Allen wil niet alleen zeggen bestuursleden, trainers, vrijwilligers, begeleiders en andere aangewezen personen (verderop genoemd: betrokkenen), maar natuurlijk ook onze leden. Samen met de ouders en de jeugdleden dienen we ons allen aan de gedragsregels te houden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaat. Dat betekent:

 • iedereen binnen de club behandelt elkaar met respect;
 • er wordt niet gepest;
 • er wordt niemand uitgelachen;
 • er wordt niet aan elkaar gezeten;
 • er wordt niemand uitgescholden.

Alle leden worden geacht van deze gedrags­regels op de hoogte te zijn en zich eraan te houden. Ook dienen zij te weten dat ze hulp kunnen krijgen en hierom durven te vragen als er toch iets gebeurt wat niet mag. Daarom dienen alle betrokkenen oog te hebben voor en alert te zijn op de signalen van jeugdleden en hun ouders. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de jeugdleden te vertellen hebben.

Het NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) ook gedrags­regels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedrags­regels overgenomen in hun tuchtrecht. Ook Schaakstad Apeldoorn draagt deze gedrags­regels uit.

Aannamebeleid
Met elk nieuw bestuurslid, elke nieuwe trainer, vrijwilliger en andere aangewezen persoon hebben we een kennismakings­gesprek. Tijdens dit gesprek horen we graag wat de ervaring is met kinderen, schaken en ook waarom hij of zij zich wil inzetten voor onze club. Voor elk nieuwe bestuurs­lid, trainer, vrijwilliger en andere aangewezen persoon vragen we een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en we herhalen dat elke 3-5 jaar. De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. De contactpersoon van de vereniging zet de aanvraag voor de functie van vrijwilliger klaar en heeft daarvoor nodig: naam, voorletter(s) en e-mailadres.
 2. De vrijwilliger krijgt bericht van het klaarzetten plus het verzoek de aanvraag af te ronden via zijn/haar eigen DigiD.
 3. De vrijwilliger krijgt daarna per e-mail van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) bericht dat de aanvraag in behandeling is genomen.
 4. De contactpersoon krijgt per e-mail van Justis een bevestiging dat via de vereniging de VOG is aangevraagd.
 5. Binnen 1 tot 5 weken ontvangt de vrijwilliger de VOG via de post.
 6. De vrijwilliger toont de ontvangen VOG aan de contactpersoon binnen het bestuur; dit gebeurt niet automatisch via Justis naar de contactpersoon/aanvrager van de vereniging.

Verder maken we de vrijwilliger bekend met onze gedrags­regels en wijzen we op die van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en van het NOC*NSF.