Kennismaken

Vrijblijvend kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent om een keer te komen kijken of meedoen, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Je mag vier keer gratis meedoen voor je besluit lid te worden.

 

Lid worden

Lid worden? Vragen over proeflessen?

➔ Stuur een e-mail naar de jeugdcommissie1 ➔ Download een aanmeldformulier2

1 Er wordt binnen drie dagen contact met u opgenomen.
2 In te vullen en in te leveren bij een schaakdocent.


Let op: nieuwe en bestaande leden worden geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de Privacyverklaring van Schaakstad Apeldoorn.

 

Contributie

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van de leeftijd:

  • kinderen geboren in 2010 of later: € 65,–
  • kinderen geboren vóór 2010: € 90,–

Het lidmaatschap is geldig voor een jaar, loopt van 1 september t/m 31 augustus en kan op elk gewenst moment ingaan. De inning van de contributie gebeurt per automatische incasso* aan het begin van elk seizoen.

Voor meer informatie, zie het contributiereglement.


* Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de incasso, dan kunt u deze via uw bank uiterlijk tot acht weken na de incasso laten terugboeken.

Vragen?

Vragen over contributie of lidmaatschap?

➔ Neem contact op met de jeugdcommissie


Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan per e-mail bij de jeugdcommissie.

Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributieperiode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.