Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – team 4 en Adel

Logo Schaakstad Apeldoorn

De laatste aflevering in deze zesdelige reeks betreft MuConsult Apeldoorn 4, het team dat met twee seizoenen het minst ervaren is in de KNSB. De meeste ervaring hebben de beide hoogste teams en het bekerteam (21), gevolgd door het derde team (15) en De Schaakmaat (6). De aanleiding om het vijfde MuConsult team in te schrijven komt verderop aan de orde. Voorts wordt aandacht besteed aan hen die namens Apeldoorn minstens 100 partijen hebben gespeeld in die 21 seizoenen. Zij worden ‘vanzelf’ opgenomen in de Adelskalender, een begrip dat met aanpassingen is gekopieerd uit de andere KNSB. De bond van de schaatsers natuurlijk, waarbij de N voor Noorwegen staat, want daar is deze virtuele ranglijst ontwikkeld, in 1928.

Van oudsher heeft de KNSB een piramidale competitieopzet met een Meesterklasse, twee eerste en vier tweede klassen. In 1986 vond uitbreiding plaats met een aantal derde klassen. De promotieklasse van de regionale bonden was de springplank naar de KNSB volgens vaste regels voor promotie en degradatie. De voortdurende daling van deelname aan alle competities noopte de bondsraad tot het nemen van maatregelen. In juni 2017 werd besloten om de KNSB-competitie uit te breiden en los te koppelen van de regionale competities. De uitbreiding bestond uit de drie nieuwe klassen 4, 5 en 6 met ingang van het seizoen 2018-2019 voor een proefperiode van twee jaar. De loskoppeling betekende geen promotie of degradatie meer uit of naar de regionale bond. En in Apeldoorn bleek voldoende animo voor nog een team, het achttal begon in de zesde klasse.

» Lees verder…Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – team 4 en Adel

Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – bekerteam

Logo Schaakstad Apeldoorn

De knock-out formule is een heel aantrekkelijk aspect van de bekercompetitie. Gekoppeld aan teams van vier liggen verrassingen niet alleen op de loer, zij komen regelmatig tevoorschijn. Een ongelukkige nederlaag weegt tweeënhalf keer zwaarder dan bij een tiental en daarom moeilijker te compenseren door de teamgenoten. Er staat tegenover dat niet gedegradeerd kan worden, bij uitschakeling dus even uithuilen en volgend seizoen opnieuw meedoen, makkelijk zat!

Ons land is geografisch grofweg opgedeeld in vier poules A t/m D en indeling van de teams geschiedt meestal op basis van de eigen regio. Soms wordt ervan afgeweken om allerlei redenen, altijd ter beoordeling door de KNSB. Opnieuw dank aan Koos Stolk van diezelfde KNSB voor zijn onvolprezen hulp bij het opzoeken van resultaten en die dank geldt eveneens Stefan Kuipers en Merijn van Delft. De gezamenlijke kennis en denkkracht van meerdere mensen is groot, van veel mensen zelfs onvoorstelbaar groot. Ik hoop van harte op een onbaatzuchtige en vergelijkbare inspanning op wereldschaal bij vraagstukken die veel belangrijker zijn en meestal een sterke onderlinge samenhang vertonen: overbevolking, vervuiling, afname biodiversiteit, virussen…

» Lees verder…Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – bekerteam

Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – team 3

Logo Schaakstad Apeldoorn

In dit deel komt het optreden van het derde team aan de orde, na de eerdere bijdragen over beide hoogste teams en De Schaakmaat. Als maatstaf geldt: deelname aan de competities van de KNSB onder de clubnaam Schaakstad Apeldoorn, ook nadat de hoofdsponsor in de naam is opgenomen. Daarmee begint het verzamelen van de gegevens per september 1999 en dus zonder de uitslagen van ASG en Apeldoorn (SVA) vóór 1999. Veel bekende namen uit die pre-periode komen daarna natuurlijk wel aan bod. Dat valt na te pluizen in het ‘oude’ KNSB-archief, terwijl de laatste paar jaren in Netstand te vinden zijn. De OSBO-informatie van Huub Blom is eveneens van veel nut geweest. Eerder is aangegeven dat De Schaakmaat ook onder de genoemde maatstaf valt.

  • De eerste wedstrijd is thuis op 18 september 1999 in klasse 3B tegen HSC Hengelo. Met een teamrating van 1814 (Hengelo 1911) wordt geremiseerd door: Wim de Weerd (1), Marco van de Nieuwendijk (½), Jacques Kuiper (1), Hans Bouwer (1), André Huis in ’t Veld (0), Ferdi Arts (0), Lex Cornelisse (0) en Frank London (½).
  • Topscorer in dat seizoen wordt H.B. Tan met 8½ uit 9, spelend voor O & O Kampen en ook nu still going strong. Die ene remise was tegen Renate Limbach, zij kwam toen uit voor ESGOO 2. Renate werd op de leeftijd van 18 jaar kampioen van Nederland bij de dames in 1990 als lid van ASG. Apeldoorner Jan Dirk Vriend scoorde 5 uit 7 in dat eerste seizoen en leed een van zijn nederlagen tegen Boen Tan.
  • In 2004 werd afgedaald naar de promotieklasse van de OSBO. Terugkeer naar de KNSB volgde niet na promotie, wel na vermenging in 2006 met De Schaakmaat om als Homburg Apeldoorn 3 in 2B door te gaan.
  • De tweede degradatie volgde in 2014 om vier jaar later weer KNSB te spelen. Opnieuw niet na promotie, dit keer omdat de KNSB werd uitgebreid met de klassen 4, 5 en 6. Plus het ontstaan van SOS uit de regionale bonden SGS, OSBO en SBO en de daarmee gepaard gaande bezetting van de nieuwe klassen met MuConsult Apeldoorn 3 in 4C.
  • Geen enkele speler heeft ‘de 100 gehaald’ om het zo maar eens te zeggen. Nikolai Kabanof (76) en René Nijland (75) zijn de enige twee met meer dan de helft van het mogelijke maximum van 132 partijen in 15 seizoenen. Neen, niet 15 x 9 = 135 want dat werd in het afgelopen seizoen verhinderd door COrona VIrus Disease-(20)19.
  • Opmerkelijk mag de score van Leen van den Berg worden genoemd: alle zeven partijen eindigden in remise.
  • De “Adelskalender” is met twee man gegroeid en de veranderingen zijn in cursief. De veertien leden zijn: Merijn van Delft (181), Marcel Boel (177), Freddie van der Elburg (177), Nikolai Kabanof (168), Erik Smit (166), Alexander Kabatianski (161), Sjef Rijnaarts (158), Martin van Dommelen (158), Arthur van de Oudeweetering (155), Roeland Pruijssers (145), Stefan Kuipers (139), Maarten Beekhuis (139), Henk Eleveld (136) en Harrie de Bie (121).

Armen Hachijan heeft nog drie partijen nodig om tot dit selecte gezelschap van 100 toe te treden. Hoewel, misschien is dit al wel het geval (geldt ook voor anderen) met de wedstrijden van de beker erbij. Die komen de volgende keer aan de orde om af te sluiten met het vierde team plus een geactualiseerde “Adelskalender”. Nogmaals, het betreft de wedstrijden sinds het gebruik van de naam Schaakstad Apeldoorn in competities van de KNSB.

» Lees verder…Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB – team 3