Algemeen

Bij de jeugdafdeling van Schaakstad Apeldoorn krijg je schaakles en neem je deel aan de interne competitie. Zowel bij de lessen als bij de competitie wordt rekening gehouden met je niveau. De clubavond is op vrijdagavond in wijkcentrum De Stolp.

Verder is er de mogelijkheid om verschillende schaakdiploma’s te halen en worden er een paar keer per jaar toernooien georganiseerd. Als lid van Schaakstad Apeldoorn ben je ook automatisch lid van de KNSB en kun je ook meedoen aan regionale en landelijke wedstrijden.

Als je geïnteresseerd bent om een keer te komen kijken of meedoen, neem dan contact op met jeugdcoördinator Andrea Denekamp. Je mag vier keer gratis meedoen voor je besluit of je lid wordt.

Lidmaatschap

Lid worden
➟ Stuur een ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail op naar de ledenadministrateur of lever het in bij de jeugdcoördinator.

 • Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
 • Contributie is verschuldigd per halfjaar.
 • De inning gebeurt per automatische incasso aan het begin van elk halfjaar, in maart en september.

Aanmeldingsformulier downloaden

Contributie

 • Jeugd tot 18 jaar: € 60,– per halfjaar
 • Tweede en volgende gezinsleden: € 5,– korting

Voor meer informatie, zie het Contributiereglement.

Let op: nieuwe en bestaande leden worden geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de privacyverklaring van Schaakstad Apeldoorn.

Vragen over contributie of lidmaatschap?
Neem contact op met penningmeester Bert Ekkelboom

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail bij de ledenadministrateur of bij de jeugdcoördinator. Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributieperiode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

Afmelden

Als je op een vrijdagavond niet kunt komen, meld je dan vóór vrijdag 16.00 uur af. Dat kan via een bericht naar jeugdschaakstadapeldoorn@gmail.com of via het formulier hieronder. Voer je naam en e-mailadres in, en geef vervolgens op voor welke avond(en) je je afmeldt.

Afmeldformulier voor de vrijdagavond

Interne competitie


De interne competitie spelen we in twee aparte groepen:

 • Groep 1 – leden die competitie spelen van 20.00 tot 21.30 uur
 • Groep 2 – leden die competitie spelen van 19.10 tot 19.50 uur

De twee groepen verdelen we verder in drie categorieën, die we aangeven met een letter T (van talenttraining) of A t/m E (voor de stappen). Elke categorie hoort bij een lesgroep of zo je wilt stap:

Groep 1 (20.00–21.30 uur)

Categorie Stap / Training
T Talent
A Stap 4-5
B Stap 4

Groep 2 (19.10–19.50 uur)

Categorie Stap / Training
C Stap 3
D Stap 2
E Stap 1

In het seizoen zijn er vier periodes van 8 of 9 ronden.

Aan het einde van elke periode zijn er winnaars van de categorieën.

De puntentelling voor de score op de ranglijst zal volgens het systeem Keizer zijn. Dit is een systeem waarbij je zoveel mogelijk speelt tegen spelers met ongeveer een gelijke speelsterkte. Tegen spelers die hoog op de ranglijst staan kun je meer punten verdienen dan tegen spelers die lager staan. Hoeveel punten je krijgt hangt ervan af of je wint, verliest of remise speelt. Daarnaast geven we je wekelijks nog een bonus die gelijk is aan de waarde van je tegenstander.

Voorbeelden
Iedere speler in de groep krijgt een waarde. De nummer 1 in de groep is 60 punten, nummer 2 is 59 punten, 3 58 punten waard, enz.

Als nummer 1 tegen nummer 3 speelt krijgen de spelers de waarde van elkaar. De uitslag van de partij bepaalt verder of je van je tegenstander nog een keer de hele of halve waarde krijgt.

nummer 1 (waarde 60) - nummer 3 (waarde 58)

Voorbeeld 1
Als nummer 1 wint:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nr. 1 58 + 58 voor de overwinning 116
nr. 3 60 + 0 voor de verloren partij 60

Voorbeeld 2
Als nummer 3 wint:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nr. 1 58 + 0 voor de verloren partij 58
nr. 3 60 + 60 voor de verloren partij 120

Voorbeeld 3
Bij een remise:

Speler gescoorde punten totaal punten in deze ronde
nr. 1 58 + 29 voor de remise 87
nr. 3 60 + 30 voor de verloren partij 90

Startpunten
Aan het begin van de competitie heeft iedere speler al een aantal startpunten. Dit is je eigen waarde. De totaal score is na elke ronde de som van je gescoorde punten plus de eigen waarde die je die week op de ranglijst hebt. Nummer 1 uit voorbeeld 1 heeft 116 punten gescoord. Daar krijgt nummer 1 de eigen waarde van 60 nog bij. Op de ranglijst heeft nummer 1 daarom 176 punten.

Score bij afwezigheid
Als je je op tijd afmeldt krijg je je eigen waarde plus een derde van je eigen waarde. Absentie zonder bericht levert minder punten op. Je krijgt dan tweederde van je eigen waarde. Speel je extern of heb je een bye, dan krijg je je eigen waarde plus tweederde van je eigen waarde.

Doorstromers van groep 2 naar groep 1
Er kunnen ook spelers doorstromen van groep 2 naar groep 1. Dit zijn spelers die meededen in categorie C en vanaf januari gaan meedoen in categorie B. Deze spelers krijgen extra punten zodra ze in groep 1 gaan meedoen.

 • Tot ze instromen in groep 1 krijgen ze elke ronde de eigen waarde plus een derde van de eigen waarde.
 • Instromers krijgen ook nog startpunten. Dit is eenmaal de eigen waarde.

Periodekampioenen

 • Aan het eind van een periode zijn spelers in categorie A t/m E met het hoogste aantal punten periodekampioen. Vanaf periode 3 zijn de categorieën A en B gecombineerd en is er één periodekampioen voor A/B.
 • Spelers kunnen in het seizoen maximaal één periodeprijs winnen. De prijswinnaars zijn dus geen periodekampioen geweest in een eerdere periode.

Jaarkampioenen

 • Aan het eind van het seizoen zijn de beste T, A, B, C en D speler van het hele jaar kampioen in hun categorie. Je kunt alleen in aanmerking komen voor de jaarprijs van de categorie waarin je in periode 4 hebt geschaakt. Het is dus niet mogelijk om een jaarprijs te winnen in meer dan één categorie.

Toelichting
We willen een systeem dat flexibel omgaat met de wat kleinere groepen en tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening houdt met de krachtsverschillen die er tussen de spelers in de diverse categorieën bestaan. Tegelijkertijd willen we dat de spelers uit verschillende categorieën wel zo nu en dan tegen elkaar spelen. Talentvolle spelers kunnen zich gemakkelijker onderscheiden. De bonus die we wekelijks geven is bedoeld om te voorkomen dat de sterkere verliezende spelers niet te snel afzakken en zwakkere winnende spelers niet te snel stijgen op de ranglijst. Zo voorkomen we dat de paringen onevenwichtig worden. We zien liever niet dat bijvoorbeeld de zwakste stap 1 speler de sterkste stap 3 speler ontmoet.

Stand