Algemeen

Op vrijdagavond komen de jeugdleden van De Schaakmaat bij elkaar in wijkcentrum De Stolp. Er is een interne competitie, ingedeeld naar niveau, dus beginnende schakers komen net zo goed aan bod als de gevorderde schakers. Naast die competitie zijn er schaaklessen. Als je nog helemaal niet kunt schaken, kun je het hier leren; kun je al goed schaken, dan kun je het nog beter leren. De lessen worden gegeven door echte schaakleraren. Aan het einde van een serie lessen kun je examen doen voor een officieel KNSB-schaakdiploma. De lessen zijn niet verplicht (sommige kinderen hebben bijvoorbeeld op school al schaakles).

Tussendoor zijn er regelmatig andere activiteiten, zoals simultaanpartijen door seniorleden van de “grote” Schaakmaat. Zelf verzinnen de jeugdleden ook van alles, zoals partijtjes doorgeefschaak en dobbelsteenschaak. Buiten de club wordt ook geschaakt. Regelmatig bezoeken groepen Schaakmaters toernooien door heel Nederland. De jeugdleiders houden je op de hoogte wanneer er weer iets leuks is waar je met je mede-Schaakmaters naar toe kunt. Ouders zorgen dan voor het vervoer. Verder doen teams van vier jeugdleden mee aan de competitie van de Oostelijke Schaakbond, waar De Schaakmaat bij aangesloten is. Deze teams schaken dan tegen teams van clubs uit de omgeving, meestal op twee zaterdagen in november en december.

Lidmaatschap en contributie

  • Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Contributie is verschuldigd per half jaar.
  • De inning gebeurt per automatische incasso aan het begin van elk half jaar, in maart en september.
  • Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministrateur.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributieperiode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

Contributie per half jaar:

  • Jeugd tot 20 jaar                       52,50 euro + 5,00 lesgeld, indien van toepassing.
  • 2e en volgende gezinsleden    4,50 euro korting
  • Dubbellid jeugd                        39,50 euro

Let op: lesgeld voor jeugdleden wordt tegelijk met de contributie geïncasseerd.

Afmelden

Als je op een vrijdagavond niet kunt komen, meld je dan vóór vrijdag 16.00 uur af. Dat kan op twee manieren:

Interne competitie