Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat betekent niet alleen onderlinge sportiviteit en respect, maar ook het zorgen voor een veilige schaakvereniging, waar het prettig is om aanwezig te zijn en iedereen zich thuis, gewaardeerd en geborgen voelt. Wij sluiten hiermee aan bij het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en het NOC*NSF.

Gedragsregels
Het is belangrijk dat wij als Schaakstad Apeldoorn gedragsregels hebben. Dan weten bestuursleden, trainers, vrijwilligers en andere aangewezen personen, maar vooral ook onze leden wat we van elkaar mogen verwachten en wat wij niet gewenst vinden binnen onze club. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de club elkaar met respect behandelt. Onze bestuursleden, trainers, vrijwilligers en andere aangewezen personen proberen ook om samen met de ouders en de jeugdleden ongewenst gedrag zoals pesten tegen te gaan.

Alle leden, in het bijzonder jeugdleden behoren te weten wat de leefregels van de schaakclub zijn en dienen zich daaraan te houden, maar ook dat ze hulp kunnen krijgen en hierom durven te vragen. Daarom dienen bestuursleden, trainers, vrijwilligers en andere aangewezen personen oog te hebben voor en alert te zijn op de signalen van jeugdleden. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de jeugdleden te vertellen hebben.

Het NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) ook gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Ook Schaakstad Apeldoorn draagt deze gedragsregels uit.

Aannamebeleid
Met elk nieuwe bestuurslid, trainer, vrijwilliger en andere aangewezen persoon hebben we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek horen we graag wat de ervaring is met kinderen, schaken en ook waarom hij of zij zich wil inzetten voor onze club. Voor elk nieuwe bestuurslid, trainer, vrijwilliger en andere aangewezen persoon vragen we een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en we herhalen dat elke 3-5 jaar. Verder maken we onze begeleider bekend met onze gedragsregels en die van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en het NOC*NSF.