Kennismaken


Vrijblijvend kennismaken?

Kom gerust eens langs of neem eerst contact op met een wedstrijdleider:

➟ Steven Braun (maandagavond) 06 1437 8365

➟ Marco Beerdsen (woensdagavond) 06 1110 6750

 

Let op: de competities op de maandag- en woensdagavond staan geheel los van elkaar!

 

Lid wordenContributie


Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn € 130,– per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van september tot en met augustus. Het lidmaatschap wordt voor een heel schaakseizoen aangegaan, d.w.z. van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daarop.

Sommige leden zijn tevens lid van een of meer andere schaakverenigingen. In dat geval is de contributie lager. Hun contributiebedrag wordt verlaagd met het bedrag dat Schaakstad Apeldoorn aan de OSBO zou moeten afdragen als het betreffende lid hoofdlid van Schaakstad Apeldoorn zou zijn (2019-2020: € 51,–).

Inning
Schaakstad Apeldoorn int de contributie bij voorkeur via automatische incasso. In dat geval wordt de contributie in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen (september en april) geïnd. Als u het onverhoopt niet eens bent met de incasso, kunt u deze via uw bank uiterlijk tot acht weken na de incasso laten terugboeken.

Contributie te betalen door storting op rekeningnummer NL05 RABO 0383 3603 58 t.n.v. Penningmeester Schaakstad Apeldoorn. Voor meer informatie, zie het

 

Vragen?


Vragen over contributie of lidmaatschap?

➟ Neem contact op met penningmeester Bert Ekkelboom

 


Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail bij de ledenadministrateur of bij de penningmeester. Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributieperiode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.