Vrijblijvend kennismaken?
➟ Kom gerust eens langs of neem eerst contact op met een wedstrijdleider:

Lid worden
➟ Stuur een ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail op naar de ledenadministrateur.

Aanmeldingsformulier downloaden

Contributie

Contributie te betalen door storting op Rabobank rek.nr. 38.33.60.358 (IBAN: NL05 RABO 0383 3603 58) t.n.v. Penningmeester Schaakstad Apeldoorn. Voor meer informatie, zie het contributiereglement.

Let op: nieuwe en bestaande leden worden geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de privacyverklaring van Schaakstad Apeldoorn.

Vragen over contributie of lidmaatschap?
Neem contact op met penningmeester Bert Ekkelboom