Terugblik extern seizoen 2021-2022

Covid-19 – COronaVIrusDisease – stak in 2019 de kop op, gevolgd door een eerste explosieve besmettingsgolf in maart 2020. Dat was de reden om op ongeveer twee derde van de competities twee seizoenen geleden te stoppen en dus geen kampioenen, promoties en degradaties. De hoop op normalisatie werd een jaar later alleen bewaarheid in digitale zin, niet fysiek dus, maar online. Met succes, want MuConsult Apeldoorn werd de eerste nationale online clubkampioen, hopelijk meteen ook de laatste. Althans, wat de oorzaak betreft. Gelukkig kon in september 2021 op de normale manier het externe seizoen van start gaan, het verliep weliswaar met de nodige strubbelingen, uitstel van speelronden bijvoorbeeld, en dus gedoe met passende inhaaldatums. Dat veroorzaakte soms extra problemen met de opstelling en daardoor meer reglementaire uitslagen dan tot dusver gebruikelijk was geweest. Laten we vooral blij zijn met de afgeronde competities in KNSB en SOS.

➔ Lees verder…

Blik in het verleden

Om meer te begrijpen van de geboorte van het heelal en de allereerste daaropvolgende seconden, worden steeds krachtiger radio­telescopen ontworpen, gebouwd en over de gehele aarde met elkaar verbonden. De bedoeling is om dit soort apparatuur ook in de ruimte buiten de dampkring aan elkaar te koppelen om atmosferische verstoringen te vermijden. Aarde en ruimte samen als één reusachtig oor om daarmee in het verre verleden terug te kunnen kijken! Men hoopt straling vanaf het eerste moment te detecteren om daar conclusies aan te verbinden. Dan niet denken aan een paar knullige honderd eeuwen, het gaat om ongeveer 13,8 miljard jaar want dat is de veronderstelde leeftijd sinds de oerknal, de gebruikelijke naam voor de geboorte van het heelal.

➔ Lees verder…

NK algemeen 1909–2021 in lijstjes

De eerste publicatie over het NK bevat een storend element omdat het totale aantal gespeelde partijen niet klopt. Bij de noodzakelijk geworden zoektocht in de hooiberg van data werd één speld als oorzaak van de fout gevonden. Via een nieuwe controle van het aantal deelnames bleek een speler drie keer meegedaan te hebben, maar met twee in mijn tabellen te staan. In de beide opeenvolgende kampioenschappen van 1919 en 1921 scoorde J.W. te Kolsté 3½ uit 7. Die tweede keer moet mijn gedachte zijn geweest: Hé, die heb ik toch al? En daarom niet meegeteld, iets anders kan ik niet bedenken. Na toevoeging plus twee kleinere details bleek alles opeens te kloppen, ook via een nieuw rekenkundig controlemiddel. In datzelfde NK-1921 behaalde de 20-jarige Max Euwe, een eeuw geleden dus, de eerste van zijn twaalf nationale titels.

Hoewel een hand daarvoor niet in het vuur gestoken zal worden (niet verstandig, nooit doen) zijn de getallen nu voldoende betrouwbaar om als basis voor de volgende lijstjes te dienen. Het kan zijn dat sommige informatie al eerder is gepubliceerd, dat nemen we dan maar voor lief.

➔ Lees verder…